AI 2023. Hur kan man använda ChatGPT – 5 konkreta tips

  1. Chatbot: Du kan använda GPT API för att skapa en chatbot som kan generera svar på användarens frågor. Chatboten kan tränas genom att ge den exempel på olika frågor och svar, och sedan använda GPT för att generera svar på nya frågor.
  2. Textförslag: Du kan använda GPT för att föreslå text för användaren att använda, till exempel i en skrivapp eller i ett formulär. Du kan ge GPT en mall på vad du vill att texten ska innehålla och GPT kan fylla i luckorna med genererade text.
  3. Textgenerering: Du kan använda GPT för att generera text på ett naturligt språk. Du kan ge GPT en prompt och sedan låta den generera en lång text baserat på prompten. Du kan också ange olika parametrar för att styra tonen och stilen på texten.
  4. Språköversättning: Du kan använda GPT för att översätta text från ett språk till ett annat. Du kan ge GPT en text på ett språk och be den att generera en text på ett annat språk. Du kan också använda GPT för att förbättra översättningar från maskinöversättningsverktyg genom att ge GPT den ursprungliga texten och den maskinöversatta texten som indata.
  5. Textsummarisering: Du kan använda GPT för att sammanfatta långa texter till en kortare version. Du kan ge GPT en lång text och be den att generera en sammanfattning av texten. Du kan också ange olika parametrar för att styra vikten på olika delar av texten i sammanfattningen.

Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *